WHITE LOGO ON BLACK BG

Drept penal

DREPTUL FAMILIEI

Acordăm asistență și reprezentare în acțiuni de divorț, acțiuni de partaj (împărțirea bunurilor comune în timpul sau după desfacerea căsătoriei, acțiuni care au ca obiect interesele minorilor (stabilirea domiciliului copiilor minori, încredințarea copiilor minori spre creștere și educare, stabilirea programului de legături personale, pensie alimentară, decăderea părintelui din drepturile părintești ș.a.), acțiuni în materia adopției, stabilirea și tăgada paternității, alte acțiuni care vizează raporturi reglementate de dreptul familiei.

STABILEȘTE O ÎNTÂLNIRE