WHITE LOGO ON BLACK BG

Drept penal

DREPT CIVIL

Dreptul civil face parte din ramura dreptului privat, din care mai fac parte și dreptul muncii, dreptul contravențional, contenciosul administrativ, domenii în care echipa noastră oferă servicii de consultanță juridică, asistență și reprezentare în fața instanțelor de judecată, autorităților și instituțiilor publice, precum și în fața persoanelor fizice și juridice.

În lumina Noului Cod civil, începând cu 1 octombrie 2011, momentul intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, se consacră unificarea dreptului civil și a dreptului comercial, în cadrul aceluiași cod. Însă, pentru a vă face o idee clară și exactă asupra serviciilor pe care le oferim, aflate în concordanță cu nevoile dumneavoastră, am preferat să le abordăm și în mod distinct, într-o categorie aparte (a se vedea secțiunea Drept comercial și societar). Asemenea am ales să tratăm și în alte secțiuni, precum Dreptul familiei., reglementat, de altfel, în Noul Cod civil.

Drepturi reale. Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată de orice grad, în: acțiuni în revendicare; acțiuni având ca obiect dreptul de uz, abitație și servitute; acțiuni în grănițuire, posesorii și acțiuni în evacuare; acțiuni în constatare/anulare și restabilirea situației anterioare; acțiuni privind dobândirea proprietății prin uzucapiune și accesiune; formularea de contestații la executare silită ș.a.

Moșteniri. Asistență și reprezentare juridică în cadrul procedurii de partaj judiciar, notarial și testamentar. Ieșire din indiviziune și partaj succesoral: dezbaterea moștenirii, stabilirea masei succesorale, a moștenitorilor și a cotelor părți; asistență la deschiderea procedurii succesorale notariale și în vederea obținerii certificatului de moștenitor; obținere certificate de stare civilă etc. 

Contracte civile. Obligații. Consultanță juridică, precum și asistență juridică privind încheierea, executarea, respectarea, cesiunea, încetarea, nulitatea, rezoluțiunea sau, după caz, rezilierea contractului de vânzare-cumpărare, locațiune, antrepriză, arendare, mandat, împrumut, comodat, donație, depozit, asigurare, rentă viageră, întreținere, tranzacția și alte tipuri de contracte.

Asistență juridică și reprezentare în acțiuni civile privind angajarea răspunderii civile delictuale și în materie de răspundere civilă contractuală.

Asistență și reprezentare juridică în cauze care au ca obiect plata nedatorată, îmbogățirea fără justă cauză și gestiunea de afaceri.

În materie de garanții și executare silită:  garanții personale, privilegii, ipoteca mobiliară și imobiliară, gaj, dreptul de retenție, formalitățile de executare silită, contestații la executare silită, popriri, sechestrul asigurător ș.a.

STABILEȘTE O ÎNTÂLNIRE

Cum puteți alege un avocat de drept civil?

Echipa noastră de avocați – avocat Bucuresti activează în toate instituțiile de drept civil, ajutându-vă să vă atingeți toate interesele într-un proces. Avocații noștri vă oferă servicii juridice și consultanță în găsirea unei modalități prin care să vă soluționați problemele legale și, astfel, să reușiți să transferați povara rezolvării problemelor dumneavoastră către un avocat care să vă reprezinte în fața instanțelor judecătorești, la notar sau în raport cu alte entități/terți.

Ce este dreptul civil și cum funcționează?
Dreptul civil este cea mai vastă ramură de drept, reglementând relațiile sociale, patrimoniale și nepatrimoniale ce se stabilesc atât între persoane fizice, cât și între persoane juridice ca subiecte de drept.

Contractul civil
„Libertatea, adecă facultatea naturală de a face ceea ce-i place, este starea normală a omului” – D. Alexandresco, 1926. În acest context, contractul reprezintă expresia libertății individului în dreptul privat. Sau, ca o definiție formală, acesta reprezintă acordul de voinţă dintre două sau mai multe persoane cu intenţia de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic civil. Avocații noștri specializați în drept civil vă pot ajuta cu redactarea cu unui astfel de contract sau a unei opinii juridice și pot formula în scris o analiză profundă a situației în care vă aflați, opțiunile/alternativele disponibile, obstacolele și riscurile pe care le-ați putea întâmpina. O opinie legală, avizată, vă ajută cu siguranță în luarea unei decizii corecte fundamentată pe o cercetare temeinică și specializată.

În ceea ce privește reprezentarea juridică, ca parte din serviciile pe care avocații noștri – avocat Bucuresti le oferă clienților, este aceea de a fi prezenți și de a vă consilia în fiecare etapă a tranzacțiilor comerciale de vânzare, cumpărare ori alte operațiuni juridice ce fac obiectul unor bunuri mobile sau imobile. Un avocat Bucuresti va studia și realiza scrierea precontractelor și a altor documente, reprezentându-vă inclusiv în relațiile cu instituțiile publice sau cu cele private (fisc, notar public, bancă etc).

Succesiuni și moșteniri
Dreptul succesoral este reprezentat de moştenirea legală şi moştenirea testamentară ce îi are ca protagonişti pe moştenitorii legali, moştenitorii testamentari, moştenitorii rezervatari, cât si ascendenţii, descendenţii şi soţul supravieţuitor al defunctului. Cu ajutorul avocaților noștri aveți posibilitatea de a vă solicita legal drepturile succesorale, respectiv o avere succesorală sau anularea unui testament. Echipa noastră – avocat Bucuresti vă stă la dispoziție în redactarea declarației de acceptare, respectiv de renunțare la moștenire și vă poate asista la momentul deschiderii unei proceduri de acest tip.

Totodată, vă putem obține certificatul de moștenitor și să beneficiați de reprezentare juridică adecvată din partea unui avocat în situațiile de partaj. Așadar, veți avea garanția faptului că atât partajul, cât și cota de moștenire se va distribui în mod corect. Oferim asistență inclusiv pentru firmele care au moștenitori legali în cazul unui asociat decedat al unei persoane juridice, cu scopul de continuare al activității desfășurate.

Drepturi de proprietate

Orice persoană are dreptul de a deține în proprietate, de a folosi, de a dispune și de a lăsa moștenire bunurile pe care le-a dobândit în mod legal. Nimeni nu poate fi lipsit de bunurile sale decât pentru o cauză de utilitate publică, în cazurile și condițiile prevăzute de lege și în schimbul unei despăgubiri juste acordate în timp util pentru pierderea pe care a suferit-o.

Unele persoane apelează la serviciile juridice ale unui avocat – avocat Bucuresti pentru a recupera o investiție imobiliară, pentru intabularea unui drept, radierea unei sarcini, executare silită ș.a. Alteori, poate fi vorba de o acțiune în revendicarea dreptului de proprietate, conform legii. Indiferent de cum stau lucrurile, dreptul civil reprezintă un domeniu care implică multe provocări și asistență specializată din partea unui avocat de drept civil, fiind necesară în obținerea unui rezultat favorabil.

Recuperări de creanțe
Avocații noștri, avocat Bucuresti, vă pot ajuta cu redactarea de somații, notificări de plată, asistarea și reprezentarea juridică în negocieri sau acțiuni în instanță (cereri de chemare în judecată, ordonanțe de plată etc.) în vederea recuperării ori stingerii sumelor datorate.

Despăgubiri pentru accidente rutiere
Un avocat accidente rutiere este specializat în cazurile de acest tip și vă poate ajuta să recuperați pierderile provocate de un astfel de eveniment. Acesta va acționa atunci când vine vorba de prejudicii aduse autoturismului ori alte daune materiale și morale. Puteți apela la un avocat accidente rutiere și atunci când accidentul face obiectul unei simple vătămări corporale. În acest ultim caz este indicat să contactați un avocat accidente rutiere pentru a vă ajuta în obținerea unei compensații adecvate sau în restabilirea situației anterioare.

Societatea asigurătoare va acoperi costurile pentru medicamente, tratamente consecutive vătămării și acoperirea altor prejudicii. Dacă perioadele de îngrijire medicală depășesc 90 de zile, atunci un avocat accidente rutiere în mod categoric este necesar, atât în raport de persoana care a provocat accidentul (eventuală răspundere penală), precum și de victimă (despăgubiri mai mari).

Dacă autovehiculul vă este distrus parțial sau total, un avocat accidente rutiere vă poate ajuta să cuantificați paguba. În acest scop este absolut necesară consultanță juridică de specialitate. Evenimentele care necesită un avocat accidente rutiere pot inclusiv să facă obiectul unui dosar penal. 

Dacă doriți să fiți bine informat în legătură cu drepturile dumneavoastră de a obține despăgubiri, în cazul în care ați fost victima unui nefericit accident rutier sau sunteți ruda unei persoane decedate în urma unui astfel de accident, un avocat accidente rutiere vă poate veni în ajutor.

Cazurile de divorț
Divorţul este călcarea unui jurământ, este ruperea celui mai solemn legământ de credinţă, care dezbină un cămin familial, motiv pentru care, procesul de divorț implică deseori decizii foarte greu de luat, precum și un efort emoțional puternic pentru toate părțile. Într-o astfel de speță, un avocat specializat în divorțuri și partaj ori avocat divort și partaj, cum mai este recunoscut departamentul specializat în dreptul familiei în mediul online, vă poate ajuta să treceți mai usor peste etapele dificile ce implică un astfel de litigiu, respectiv pentru conceperea strategiei de apărare în cauze privind desfacerea căsătoriei, stabilirea domiciliului copiilor minori, stabilirea autorității părintești, stabilirea pensiei de întreținere a copiilor, numele purtat de soți după divorț etc. 

Un avocat divort vă poate reprezenta în acest demers în următoarele situații prevăzute de lege:
a) divorț prin acordul soţilor, la cererea ambilor soţi sau a unuia dintre soţi acceptată de celălalt soţ;
b) atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă;
c) la cererea unuia dintre soţi, după o separare în fapt care a durat cel puţin 2 ani;
d) la cererea aceluia dintre soţi a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei. 

În cazul prevăzut la lit. b), divorţul se poate pronunţa dacă instanţa stabileşte culpa unuia dintre soţi în destrămarea căsătoriei. Cu toate acestea, deși la prima vedere procedura de divorț nu pare a fi una foarte complexă (motiv pentru care există persoane care au divorțat fără a avea nevoie de ajutor specializat), dacă din probele administrate rezultă culpa ambilor soţi, instanţa poate pronunţa divorţul din culpa lor comună, chiar dacă numai unul dintre ei a formulat cerere de divorţ. Pentru a evita totusi situații neplăcute și imprevizibile, cel mai recomandat este ca partea să fie reprezentată de un avocat divort. Chiar și în situația în care persoana în cauză nu dorește în mod deosebit o reprezentare juridică, ci o simplă consultație/ opinie avizată venită din partea unui specialist, ideal este să se apeleze la un avocat divort , evitând potențialele surse eronate din mediul online și, astfel, inducerea în eroare.

Partajarea bunurilor comune din timpul căsătoriei reprezintă un alt segment de o importanță deosebită ce necesită întreaga atenție și diligență a unui avocat divort.
Un avocat specializat în divorțuri și partaj ori avocat divort și partaj, cum mai este cunoscut în mediul online, vă poate oferi servicii complete, în toate etapele, de la consultanță juridică, medierea conflictelor, până la reprezentare și asistență juridică în fața instanțelor de judecată. 

Asistența unei persoane specializate este recomandată, chiar dacă legea nu o impune, deoarece un avocat divort știe în amănunt elementele ce definesc un asemenea proces și care sunt etapele în vederea obținerii unei soluții favorabile și echitabile. 

Cine poate solicita ajutorul unui avocat de drept civil?
Indiferent de situația de natură civilă în care vă aflați, avocatul devine un partener apropiat pe tot parcursul cazului. Din același motiv, este esențial să existe o relație bazată pe sinceritate și încredere. În același mod, veți beneficia de ajutor atunci când vine vorba de revendicarea unei proprietăți, extrasul de carte funciară, suport pentru dezbaterea unei moșteniri sau oricare altă situație similară. Apărarea și garantarea drepturilor dumneavoastră poate necesita consultanță juridică de specialitate, astfel încât cel mai indicat ar fi să luați legătura cu specialiștii noștrii.

STABILEȘTE O ÎNTÂLNIRE