WHITE LOGO ON BLACK BG

Publicații

Articole și cărți publicate:

  • Mona-Lisa Neagu, Agata-Mihaela Popescu, Mioara Mantale, Marcel Simion, Autoagresivitatea-formă de manifestare a personalității condamnatului, ISBN 978-606-647-443-6; Editura Pro Universitaria, București, 2012;
  • Mona-Lisa Neagu, Dumitrescu Margareta, Traficul de organe – “comerțul morții”, “Cercetări Doctorale în Domeniul Justiție și Afaceri Interne”, 2013; ISSN 2284-8592;
  • Mona-Lisa Neagu, Nistor-Lung Alexandra, The professional experience of a killer – devotion or need? , Proceedings of 3rd International Conference on Law and Social Order, Contemporary Science Association – New York, 2013, ISBN: 978-1-935494-55-3;
  • Univ. dr. Stefania- Georgeta Ungureanu, Mona-Lisa Neagu, Agresivitatea tinerilor, prioritate a serviciilor de prevenire a violenței scolare, articol susținut în cadrul conferinței naționale intitulată “Uniunea Europeană- Spațiu de Libertate, Securitate și Justiție”, București, ISBN 978-606-591-723-1, 2013;
  • Mona-Lisa Neagu, The socio-psychological consequences of freedom deprivation, articol susținut în cadrul celei de-a IV-a ediții a Conferinței Internaționale ”Perspective ale dreptului afacerilor în mileniul al treilea”, București, 2014, Academia de Studii Economice, publicat în Volume 3, Issue 1, 2014 din “Perspectives of Business Law Journal”, disponibilă la www.businesslawconference.ro/revista/archive.html;
  • Mona-Lisa Neagu, Mihai Angela, Teorii criminologice în abordarea criminalității feminine, Conferința științifică a școlilor doctorale- “Cercetări doctorale în domeniul justiție și afaceri interne” publicată în Revista Studii de Securitate Publică, Vol. 3, Ediție Speciala (mai 2014), ISSN 2284-8592;
  • Mona-Lisa Neagu, Implicațiile organizațiilor internaționale din perspectiva mecanismelor de promovare a drepturilor omului, Conferința Științifică Internațională “Provocări și strategii în ordinea și siguranța publică”, Ediția a II-a, Vol. I, Editura Universitara, ISBN 978-606-28-0229-5; ISBN general 978-606-28-0244-8; mai 2015;
  • Mona-Lisa Neagu, Curtea Europeană a Drepturilor Omului – de la evoluție până la necesitatea reformării, Revista “Studii de Securitate Publică” nr. 2(14)/2015, ISSN 2284-8592, București, 2015.
  • Dr. Mona-Lisa Neagu, Beneficiile ISO 37001 în contextul combaterii corupției, RINA, ianuarie 2019;

Alte participări la conferințe:

– 26 iunie 2014, Bucureşti, Conferinţa de lansare a proiectului Reţea transnaţională de management integrat al cercetării doctorale și postdoctorale inteligente în domeniile „Științe militare”, „Securitate și informații” și „Ordine publică și siguranță națională ” – Program de formare continuă a cercetătorilor de elită – „SmartSPODAS”- organizată de Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”;

– 19 septembrie 2014, Bucureşti, Conferinţă cu tema „Egalitate de şanse”,organizat de Universitatea Naţională de Apărare Carol I, eveniment susţinut de: Csaba Ferenc Asztalos (preşedinte al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării), Dezideriu Gergely (consultant în domeniul drepturilor omului în cadrul OSCE) ș.a.

– 10 februarie 2015, Bucureşti, Workshop cu tema „Probleme contemporane privind securizarea frontierelor, migraţia şi azilul ”;

– 24 aprilie 2015, Bucureşti, Workshop cu tema „Cooperarea poliţienească şi managementul securităţii informaţiilor ”;

– 11 iunie 2015, Bucureşti, Conferinţa ştiinţifică internaţională cu tema „Complexitatea şi dinamismul mediului de securitate”, organizată de Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”;

– 3 iulie 2015, Bucureşti, Workshop cu tema: „Managementul integrat al situaţiilor de urgenţă şi securitate industrială ”, organizată de Academia de Poliţie „Al.I. Cuza” în calitate de partener 1 al proiectului SmartSPODAS.

Note de jurisprudență: