WHITE LOGO ON BLACK BG

Drept penal

DREPT COMERCIAL ȘI SOCIETAR

Drept comercial

 • Redactarea și atestarea contractelor comerciale;
 • Asistență juridică la negocieri de contracte şi tranzacţii;
 • Redactare cereri şi reprezentarea clienţilor în vederea recuperării debitelor, inclusiv în faza de executare silită a hotarârilor judecătorești (procedura somaţiei de plată şi a ordonanţei de plată, mediere/tranzacţii în faza procesuală şi ante procesuală etc.);
 • Întocmirea de notificări, somaţii, adrese, cereri ș.a.

Drept societar

Asistare şi reprezentare în operaţiuni la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul București și Ilfov, respectiv:

 • înfiinţare societăţi comerciale, rezervare denumire firmă;
 • reprezentare în faţa judecătorului delegat;
 • redactare/modificareact constitutiv;
 • redactare acte adiţionale, hotărâri A.G.A.;
 • obţinere certificat de cazier fiscal;
 • obţinere certificat constatator;
 • majorare/reducere capital social;
 • cesiune părţi sociale/acţiuni;
 • intrare/retragere asociaţi;
 • numire administratori/cenzori;
 • înfiinţare/radiere puncte de lucru, sucursale, filiale, reprezentanţe;
 • modificare de sediu, prelungire contracte de sediu;
 • modificare de denumire societate;
 • autorizare de funcţionare;
 • completare obiecte de activitate;
 • modificare date de identificare asociaţi;
 • dizolvare, lichidare, reorganizare judiciară, faliment.

STABILEȘTE O ÎNTÂLNIRE